BRAI

BRAI

BRAI

“Chuyên h phèn”

 

rating_on Thành phần:

  • CaO (max – min): 45 – 50%.
  • MgSO4 (min – max): 5 – 10%.
  • Độ ẩm (max): 5%.
  • Chất mang (dextrose): vừa đủ 100%.

rating_on Công dụng:

  • Chuyên khử phèn nhanh, hiệu quả cao, xử lý  những thành phần làm cho đất nhiễm phèn như: pyrit và nhiều hợp chất khác nhứ oxit sắt, nhôm, khí H2S, ….
  • Ổn địch pH trong môi trường ao nuôi.

rating_on Cách sử dụng:

  • Dùng 5kg BRAI cho 5.000m3 nước, sử dụng 7 ngày/lần đối với tôm sú; 5 ngày/lần đối với tôm thẻ chân trắng.
  • Trộn 5kg BRAI với 30 lít nước rồi tạt đều khắp ao.
  • Tùy theo tình hình ao nuôi có thể tăng giảm liều lượng cho thích hợp.
  • Sử dụng tốt nhất vào lúc chiều mát, khoảng từ 17 – 18h.

Bài trước:

Bài sau:

Xem thêm: