MAX 1000

MAX 1000 (10KG)MAX 1000

 

rating_on Thành phần:

 • Độ ẩm (max): 10%.
 • Ca (dạng CaO) (min – max): 20 – 25%.
 • Mg (dạng MgO) (min – max): 1,4 – 1,7%.
 • Fe (dạng Fe2O3) (min – max): 00,4 – 00,7%.
 • Si (dạng SiO2) (min – max): 0,1 – 0,2%.
 • Cát sạn (max): 5%.
 • Chất mang (Bột đá): vừa đủ 1kg.

rating_on Công dụng:

 • Tăng lượng canxi, kích thích sự phát triển của tảo – nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm thẻ và tôm sú.
 • Kích thích cho tôm lột vỏ nhanh, cứng vỏ sau khi sử dụng.
 • Ổn định pH, độ kiềm, tăng lượng oxy hòa tan.

rating_on Cách sử dụng:

 • Kích thích cho động vật phù du: 2kg/3.000m3 nước.
 • Gây màu nước ổn định pH: 2kg/3.000m3 nước.
 • Kích thích lột vỏ, chắc thịt và nặng ký: 3kg/3.000m3 nước.

 

Bài trước:

Bài sau:

Xem thêm: