ZPP

ZPP

ZPP

“Khoáng tng hp cao cp”

 

rating_on Thành phần:

  • Độ ẩm (max): 10%
  • Ca (dạng CaCO3) (min – max): 30 – 34%.
  • Mg (dạng MgSO4) (min – max): 1,2 – 1,5%.
  • Fe (dạng Fe2O3) (min – max): 0,02 – 0,03%.
  • Cát sạn (max): 5%.
  • Chất mang (dextrose): vừa đủ 1kg.

rating_on Công dụng:

  • Giúp tôm tăng lượng canxi, lột xác nhanh, mau cứng vỏ, giúp tôm khộng bị xốp thân, mềm vỏ, làm giảm nhiệt độ ở đáy ao, ổn định pH, độ kiềm và khí độc NH3, NH2S, NO2.

rating_on Cách sử dụng:

  • Dùng 10kg ZPP cho 10.000m3 nước.

 

Bài sau:

Xem thêm:
»

ZZT


»

USS


»

SPECIAL


»

WESSON